پاورپوینت سلول و بافتهای گیاهی

پاورپوینت سلول و بافتهای گیاهی

پاورپوینت سلول و بافتهای گیاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت سلول و بافتهای گیاهی

فرمت فایل : پاورپوینت

قابل ویرایش

تعداد اسلایدها :   41   اسلاید (6 اسلاید انگلیسی)

فهرست مطالب

مقدمه

نظریه سلولها

پلاسمالما

دیواره سلولی (دیواره اسكلتی)

تغییرات دیواره سلولی

واكوئلها

تورژسانس (آماس)

پلاست ها

میتوکندری

تعریف بافت و انواع آن

بافتهای مریستمی

بافتهای غیر مریستمی

سلولهای پارانشیم

بافت كلانشیم

بافت اسكلرانشیم

بافت اپیدرم

بافتهای ترشحی

بافتهای هدایت‌كننده یا هادی (آوندی)

بافت پریدرم (بافت چوب پنبه‌ای)

بخشی از اسلایدها :

مقدمه

امروزه سلول به عنوان واحد ساختمانی همه موجودات زنده معرفی می‌شود. این گفته نه تنها در تك سلولی ها بلكه در جاندارانی كه بدنشان از میلیاردها سلول تشكیل شده نیز صادق است. زیرا، زندگی این موجود پرسلولی وابسته به فعالیت‌ هماهنگ اجزای تشكیل‌دهنده آنها است.

نظریه سلولها

1- همه موجودات از سلول ساخته شده اند.

2- هر سلول از سلول دیگر ساخته می شود (تقسیم سلولی).

3- موجودات زنده حیات خود را از یک سلول شروع کرده اند.

پلاسمالما: یک غشاء فعال و قابل انعطاف است و از یک لایه دو مولکولی تشکیل شده است این لایه از خارج و داخل بوسیله لایه ای از پروتئین ها پوشیده شده است. این پروتئینها برای عبور مولکول های ویژه نقش حامل را بازی می کنند .

پلاسمالما یک غشای نیمه تراواست یعنی از خروج مواد آلی سلول مانند هیدراتهای کربن و پروتئین ها جلوگیری کرده، در صورتی که اجازه می دهد آب و نمک های معدنی به درون آن نفوذ کنند. نیمه تراوا بودن غشا شرط لازم برای زندگی سلول می باشد.

دیواره سلولی (دیواره اسكلتی)

در بخش خارجی غشایی سیتوپلاسمی هر سلول گیاهی دیواره‌ای به نام دیواره سلولی وجود دارد. این دیواره به منزله اسكلت خارجی سلول بوده، به آن شكل می‌دهد و از محتویات درون آن محافظت می‌كند دیواره سلولی كه معمولاً از چند لایه به‌وجود می‌آید به وسیله پروتوپلاسم ترشح و ساخته می‌شود. لایه های قدیمی بیرون سلول و لایه های جدید مجاور پلاسمالما هستند.

در یك سلول گیاهی در حال تقسیم كه در دو قطب آن دو هسته جدید پدید آمده، لایه نازكی در استوانه سلول تشكیل می‌شود و مقدمات تشكیل دو سلول جدید را فراهم می‌آورد. این لایه را تیغه میانی می‌گویند تیغه میانی مانند چسب موجب اتصال سلولهای مجاور می‌شود. ضمن بزرگ شدن سلولها لایه نازك جدیدی به وسیله هر سلول در طرفین تیغه میانی ساخته می‌شود. این لایه را دیواره نخستین می‌نامند. دیواره نخستین انعطاف‌پذیر می باشد و از بزرگ شدن سلول جلوگیری نمی‌كند.

در عده‌ای از سلولها تنها تیغه میانی و دیواره نخستین به وجود می‌آید. در صورتی كه در عده‌ دیگر از سلولها دیواره جدیدتری به نام دومین دیواره از درون بر روی دیواره نخستین ساخته می‌شود بنابراین، پس از تشكیل دومین دیواره، لایه‌های بین دو سلول مجاور شامل یك تیغه میانی، دو دیواره نخستین و دو دیواره دومین خواهد.


دسته:

پاورپوینت سلول و بافتهای گیاهی

خرید آنلاین